Verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
k predmetu zákazky s názvom „Malý Majer Podlesok, výmena vozovky parkoviska, nabíjacia stania elektromobilov a elektroprípojka“.

Dokumenty na stiahnutie.

kihing
carabine
bicycle
caone
climbing-with-rope
airplane-shape
kihing
skiing
snow-boot
man-skiing
ice-skating-silhouette
horse-riding
^